De kracht van Learn your way coaching is, dat er niet volgens één methode gewerkt wordt. De jarenlange ervaring met en kennis van meerdere methodes op het gebied van leerproblemen, maakt dat de werkwijze van Learn your way coaching succesvol is.

In het begin van het coachingtraject wordt er vooral gewerkt aan het weg nemen van blokkades die de voortgang van het leerproces in de weg staan. Wanneer er geen blokkades meer zijn, kan het leren beginnen en gaat het kind met sprongen vooruit.

 

De belangrijkste pijlers van Learn your way coaching op een rij:

· Een positieve benadering: Ieder kind is uniek en heeft veel sterke kanten en kwaliteiten.

· Zelfvertrouwen ontwikkelen door deze sterke kanten en kwaliteiten te benadrukken en in te zetten om de zwakkere punten sterk te maken.

· Samenwerking van de verschillende gebieden in de hersenen stimuleren door middel van oefeningen.

· Leerstof opnemen doe je met je hele lichaam. Een leerproces zonder gebruik van het lichaam, is verspilde tijd en energie.

· Het optimaal functioneren van alle zintuigen is belangrijk om leerstof op een juiste manier te kunnen opnemen.

 

Leerstof spelenderwijs aanbieden in een veilige, ontspannen sfeer.

Ik ga ervan uit dat problemen kunnen worden opgelost, afgezwakt en omgezet in iets positiefs en sterks. Aandacht, betrokkenheid, spelenderwijs werken in een ontspannen sfeer staan bij mij hoog in het vaandel.

Luisteren naar een kind zodat het zich veilig en begrepen voelt, is een voorwaarde om tot ontwikkeling te komen. De hulp die ik geef, is zeer kindgericht. Dat wil zeggen dat ieder kind zijn eigen specifieke aandacht en begeleiding van mij krijgt die het op dat moment nodig heeft.

Heeft het ene kind motorische oefening nodig, een ander kan baat hebben bij oefeningen die de samenwerking van de hersenhelften stimuleren. Een derde kind dat ruimtelijk en visueel sterk is, heeft meer aan een visuele benadering.

 

Coachen = begeleiden
Ik coach vaak samen met de ouders, met als doel; iedereen terug in zijn eigen kracht te zetten. Zodra dit bereikt is trek ik me terug.

De afgelopen jaren hebben al veel ouders met hun kind de weg naar mijn praktijk gevonden. Na een uitgebreide intake hebben we samen een plan opgesteld en zijn aan het werk gegaan. Na een van te voren afgesproken periode  konden ze allemaal op eigen kracht verder. Dat is het resultaat van maatwerk. Geen kind of situatie is het zelfde. De grote lijnen komen wel overeen, maar het zit hem vaak in de details.

Mijn kennis en ervaring heb ik voor een groot gedeelte opgedaan als lerares en adjunct-directeur in het basisonderwijs waar ik sinds 1979 in werkzaam ben. De laatste jaren werk ik met veel plezier als Remedial teacher en rugzakleerlingbegeleider op een basisschool.

 

Vanuit het werk op school is mijn praktijk Learn your way coaching ontstaan en ben ik, na het behalen van mijn diploma kindercoach, steeds meer kinderen en ouders gaan coachen. Juist de combinatie school en mijn eigen praktijk ervaar ik als heel krachtig. Kennis van school neem ik mee de praktijk in en kennis uit mijn praktijk kan ik op school inzetten. Voor mijn werk met de kinderen op school en in de praktijk zoek ik steeds naar nieuwe oplossingen en vooral naar dat wat wel werkt.

Ik heb ervaring in het coachen van kinderen met autisme, concentratiestoornissen, ADHD, dyslexie, dyscalculie, dyspraxie, leesachterstand en werkhoudingproblemen.

Door veel research en te onderzoeken wat kinderen echt nodig hebben om op hun eigen manier optimaal tot leren te komen, zijn de Gym je slim training en de Kleurenmethode ontstaan. Deze pas ik zowel op school als in de praktijk met groot succes toe. Tijdens het intakegesprek en in de vervolgsessies leg ik heel veel uit over mijn manier van werken met de  Gym je slim training en de Kleurenmethode. 

Mijn doel is dat ouders en kind eigenaar worden van het leerproces en zelfstandig verder kunnen.

Werkwijze

00433216