Kids' Skills

 

 

Kids’ Skills is een speelse en oplossingsgerichte methode ontwikkeld door de Fin Ben Furman. Kids' Skills is zeer geschikt voor kleine en grote problemen van kinderen vanaf 4 jaar.


De methode is gebaseerd op het idee dat kinderen eigenlijk geen problemen hebben, alleen vaardigheden die ze nog niet geleerd hebben. Door de ontbrekende vaardigheid te leren, overwint het kind het probleem dat daarmee samenhangt.

 

Bijvoorbeeld een kind dat niet kan stilzitten, gaat de vaardigheid 'stilzitten tijdens rekenen' oefenen en uiteindelijk ook leren. Een ander kind, dat niet makkelijk contact maakt, gaat de vaardigheid 'vragen of ik mee mag spelen' leren.
Woorden als 'niet', 'geen' of 'probleem' komen nauwelijks voor in deze methode. Het kind leert de vaardigheden die het nodig heeft om problemen te overwinnen.

 

Verder ga je uit van waar het kind goed in is en wat het al kan.
De methode Kids' Skills bestaat uit 15 eenvoudige stappen die deels zelfstandig te doorlopen zijn.


In overleg met mij en de ouders bepaalt het kind welke vaardigheid het gaat leren. Samen bedenken we hoe die vaardigheid het beste geleerd kan worden. Het kind kiest ook supporters of helpers (ouders, familie, vrienden etc.) die zorgen voor steun en vertrouwen tijdens het leerproces. Zij helpen ook bij een dip, dus als het even niet lukt.

Als kindercoach ben ik ook één van die helpers. Als na aantal weken de vaardigheid geleerd is, "viert" het kind dit met de supporters. Het kind is nu zelfs in staat zijn vaardigheid aan anderen aan te leren. En misschien wil het kind zelf meer leren op deze manier.

 

 

 

'Praten over problemen creëert problemen, praten over oplossingen creëert oplossingen’  

 (Steve de Shazer)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kids’ Skills

00433216

 

Ik ben erg enthousiast over Kids' Skills. Het is krachtig voor een kind om te ervaren dat er een oplossing is voor zijn of haar probleem. De aandacht verschuift van het probleem naar het leren van iets nieuws, dat bovendien gaat maken dat het probleem er straks niet meer is.

Het kind heeft grote inbreng bij de invulling van de 15 stappen. Dit maakt dat het kind vertrouwen krijgt in de oplossing van het probleem. Daarbij krijgt het steun, want samen met zijn ouders en omgeving gaat het kind positief te werk bij het leren van een nieuwe vaardigheid. En dat leidt tot nieuw gedrag en vaak vrolijke situaties. En het brengt ouders en kind vaak dichter bij elkaar.


Het resultaat is dat het probleemgedrag zich uiteindelijk niet meer voordoet. Een ander voordeel is de grote mate van zelfstandigheid die ik zie bij gezinnen tijdens het werken met Kids' Skills. Het door mij gemaakte werkboekje biedt hierbij houvast.

 

Graag meer weten over Kids' Skills? Tijdens een intakegesprek kan ik u er meer over vertellen.