Gym je slim biedt een programma van bewegingsoefeningen, die gemakkelijk zijn aan te leren en toe te passen.  Die weinig tijd in beslag nemen en geen energie kosten, maar juist energie opleveren.

Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat we meer hersencellen produceren door veel te bewegen. Na bewegen kunnen we beter nieuw gedrag aanleren en het ook onthouden.

 

Door meer te bewegen gaat het leren dus beter.

Maar dat betekent ook dat door gebrek aan beweging leerproblemen kunnen ontstaan.

 

Voor wie is de Gym je slim training bedoeld ?

Voor iedereen die gemotiveerd is om letterlijk en figuurlijk in beweging te komen, vanuit de behoefte om ‘alles er uit te laten komen wat er in zit’. Dit kunnen kinderen of volwassenen zijn, die in leersituaties blokkades tegenkomen, maar vooral ook hulpverleners die mensen begeleiden in het aanpakken van leerproblemen. Er wordt tijdens de training meer gefocust op

mogelijkheden en kwaliteiten dan op problemen.

 

De Gym je slim training is dus bedoeld voor kinderen, leerkrachten, remedial teachers, logopedisten, fysiotherapeuten en andere hulpverleners en – niet in de laatste plaats – voor ouders.

 

Samenwerking tussen brein en lichaam

Vanaf onze geboorte tot en met onze kleutertijd hebben we de tijd om ons

op een natuurlijke manier voor te bereiden om op school te leren lezen,

schrijven en wat daar verder op volgt. De ontwikkeling van ons brein gaat

gelijk op met de ontwikkeling van ons lichaam, onderling stimuleren ze

elkaar. De kruipbeweging is daar een goed voorbeeld van. Door te kruipen

stimuleert de baby het brein om zich klaar te maken voor cognitieve

activiteiten. Dat wil zeggen: door 3-dimensionale activiteiten bereidt het

kind zich voor op 2-dimensioneel functioneren.

Een goede samenwerking tussen alle delen van het brein en alle zintuigen

zorgt voor een optimale concentratie, coördinatie (bijvoorbeeld de

oog/hand- coördinatie) en emotionele stabiliteit.

Als het goed is verloopt het proces in deze voorbereidende fase zonder

problemen op een natuurlijke manier, zonder speciale programma’s en

beleeft het kind er plezier aan.

 

Negatieve stress en de gevolgen

Door negatieve stress kan de ontwikkeling verstoord worden. Dit heeft tot

gevolg, dat het kind in een neerwaartse spiraal terecht kan komen van: achter blijven in het leerproces– voor dom versleten worden – angst om te falen –

gedragsproblemen – achter blijven in de motorische ontwikkeling - enzovoort.

Gym je slim

00433216http://www.prisma-scholen.nl/wp-content/uploads/2011/02/spelende-kinderen.jpg

Beter leren en presteren door te bewegen met Gym je slim


Bewegen: goed voor lichaam en brein!

 

Dyslexie, Dyscalculie, ADHD, gebrek aan concentratie,andere leerproblemen, weinig zelfvertrouwen,hoogsensitiviteit, gedragsproblemen, faalangst, stressgevoeligheid,...

 

Hoe zou het zijn, als er een methode was om al deze problemen aan te pakken? Het liefst een eenvoudige methode, die gebruik maakt van alle zintuigen, die niet teveel geld kost, die leuk is en niet teveel tijd en energie vraagt van de betrokken kinderen, leerkrachten en ouders?

 

Te mooi om waar te zijn? Een onhaalbare kaart?

Wonderlijk genoeg niet; het bestaat!

Veelal gaat het om negatieve stress die niet goed verwerkt is of wordt.

Een heel belangrijke oorzaak van leerproblemen, kan het acute gebrek aan beweging zijn in het dagelijkse leven op school en thuis. Door het gebrek aan beweging worden de hersenen en de zintuigen te weinig geactiveerd. Dat veroorzaakt blokkades in de energie en verstoort leerprocessen.

 

Beter leren door beweging

Daar waar door negatieve stress verbindingen in het brein en het lichaam

geblokkeerd zijn geraakt, kunnen fysieke bewegingen helpen om de blokkades op te lossen. Zoals al eerder vermeld ondersteunt wetenschappelijk onderzoek steeds meer de stelling dat  hersencellen (opnieuw) kunnen worden aangemaakt door beweging van het lichaam.

 

Eén van de pijlers van de Gym je slim training is Braingym

De pedagoog Dr. Paul Dennison (Californië USA) ontdekte uit eigen ervaring dat de poort tot leren beweging is. Door zijn eigen dyslexie gedreven verrichtte hij vanaf de zeventiger jaren van de vorige eeuw onderzoek naar de oorzaken en oplossingen van leerproblemen. Hij ontwikkelde een opzienbarende visie over de relatie tussen bewegingspatronen en leerprocessen. Deze inzichten hielpen hem om later met behulp van Kinesiologie een educatief programma te ontwikkelen namelijk Educatieve Kinese, ook wel Edu- kinesiologie genoemd en kortweg aangeduid als Edu – K. Braingym is een selectie van 26  Edu - K oefeningen die  leerprocessen optimaal ondersteunen.

 

In mijn praktijk geef ik een individuele Gym je slim training. Op maat en volledig toegesneden op de hulpvraag.  Eerst volledig in balans komen om daarna optimaal aan het leerprobleem te kunnen werken.

De gevolgen kunnen heel verschillend zijn, zoals:

· moeite hebben met lezen,rekenen, schrijven en/of andere vaardigheden

· het niet kunnen toepassen van eerder geleerde regels (bv. Omkeringen         van de b en d, 52 en 25)

· automatiseringsproblemen

· concentratieproblemen

· black-outs bij toetsen

· hyperactief gedrag

· niet lekker in ’t vel zitten

· allergische reacties                    

· gepest worden of zelf pesten

· faalangst

· fysieke onbalans

· autistisch gedrag