Bij kinderen tot en met groep 3 hebben de letters ook een eigen gebaar. Het kind leert dus lezen met klank- kleur en gebaar. De kleurenmethode maakt gebruik van de auditieve, visuele, tactiele, ruimtelijke, motorische en cognitieve vaardigheden van het kind. De ruimtelijke vaardigheden worden ingezet bij de 3D benadering van de letters, we maken de letters namelijk van klei om daarna over te stappen naar de letters in het platte vlak. Een belangrijke stap in het aanleren van de letters die vaak wordt overgeslagen.

 

De training van het lezen gaat gelijk op met de spelling. Hierbij wordt gebruik gemaakt van dezelfde kleurcodes als bij de spelling. Met behulp van fluorstiften kunnen de verschillende soorten klanken in het woord gemarkeerd worden. Hierdoor wordt de klank - en lettergreepstructuur van de woorden duidelijk zichtbaar. Het gaat dus niet alleen om het opvullen van hiaten in de taalkennis, maar om het aanbrengen van een systeem waarin alles onderling samenhangt. Hierdoor is het niet meer nodig om de schrijfwijze van woorden van buiten te leren.

Dyslectische kinderen en kinderen met een leesachterstand worden met behulp van de Kleurenmethode opgeleid tot 'taaldenker'. Het kind heeft het materiaal (de uitspraak, de klanken) zelf in huis. Met het juiste gereedschap en de juiste gebruiksaanwijzing leert het kind elk woord als een logische puzzel van klanken en regels op te lossen. De Kleurenmethode wordt ook op de school, waar ik werk, ingezet. En dat heel succesvol.

Ook bij het rekenen worden kleuren ingezet. Met gekleurde getalwaardekaarten wordt de structuur van de getallen aangeleerd en geautomatiseerd.

In mijn praktijk gebruik ik de Kleurenmethode in combinatie met de Gym je slim training.

 De kleurenmethode

00433216

De Kleurenmethode is door mij ontwikkeld en bedoeld voor de behandeling van technisch lezen en spellen bij kinderen met dyslexie en kinderen met een leesachterstand.

De Kleurenmethode is een cognitieve, taalkundige methode. De didactische werkvormen leggen de nadruk op het denkproces, op het logisch redeneren van taal in tegenstelling tot bijvoorbeeld ‘uit het hoofd leren’ of overschrijven.

De Kleurenmethode maakt gebruik van sterke kanten van het kind: goede visueel- analytische en ruimtelijke vaardigheden, het beelddenken. Dit omdat kinderen met leerproblemen vaak een voorkeur hebben voor de visuele leerstijl.

De kleurenmethode gaat daarnaast uit van de klanken van de taal. Aan de hand van de verschillende groepen klanken wordt het taalsysteem met de bijbehorende regels duidelijk gemaakt. Om de verschillen tussen de verschillende klanksoorten zichtbaar en tastbaar te maken, wordt gebruik gemaakt van een kleurcode en kleurenkaartjes. Elke letter of lettercombinatie heeft dus een vaste eigen kleur. Met behulp van kleurenkaartjes kunnen woorden worden samengesteld. Doordat de structuur van de woorden op deze manier goed zichtbaar wordt, kan het toepassen van de basisregels op een eenvoudige en overzichtelijke manier worden geoefend.